Aktualności2018styczeńCeny wody w 2018 roku.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/460-ceny-wody-bez-zmian.html

Aktualności

02 stycznia 2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec, na okres od 1 stycznia 2018  r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Cena za 1 m3 dostarczanej wody: 

1. Gospodarstwa domowe - 4,46 ( cena netto)   4,82 ( cena brutto)
2. Przemysł i pozstali odbiorcy - 4,61 ( cena netto) 4,98 (cena brutto) 

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków: 

1. Wszyscy odbiorcy usług - 6,27 ( cena netto)   6,77 ( cena brutto)

Opłata za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych znajduje się na tej stronie w zakładce "Formalności i dokumenty". 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Woda Gliwice

w górę