Aktualności2017październikKwartalnik Samorządowy.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/449-kwartalnik-samorzadowy.html

Aktualności

18 października 2017

Miasta Idei, a wśród nich Gliwice ze swoją nową Halą. Materiał na temat areny opublikowano w Kwartalniku Samorządowym.

w górę