Aktualności2017wrzesieńWizyta studyjna przedstawicieli NFOŚiGW i dziennikarzy w Stacji Uzdatniania Wody w Gliwicach.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/442-wizyta-studyjna-przedstawicieli-nfosigw-i-dziennikarzy-w-stacji-uzdatniania-wody-w-gliwicach.html

Aktualności

21 września 2017

W dniu 20 września 2017r. przedstawiciele mediów ogólnopolskich i branżowych na zaproszenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odwiedzili Stację Uzdatniania Wody w Gliwicach, w ramach wyjazdu studyjnego pod hasłem „Woda – Skarb i Zagrożenie. Wielkie inwestycje NFOŚiGW w polską gospodarkę wodną.”
Gliwicka Stacja Uzdatniania (SUW) była jednym z etapów trzydniowej wizyty, podczas której dziennikarze odwiedzali obiekty ochrony i gospodarowania wodami, wspierane przez NFOŚiGW, na Mazowszu, Górnym i Dolnym Śląsku.
Obiekt jest wzorcowym przykładem inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Uległ zmodernizowaniu w 2014 roku w ramach projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap", którego celem było dostosowanie miejskiej gospodarki wodno-ściekowej do wymogów unijnych, a także zapewnienie mieszkańcom dostępu do odpowiedniej infrastruktury technicznej, gwarantującej ochronę środowiska naturalnego.
Spotkanie było okazją do przedstawienia efektów procesu modernizacyjnego SUW polegającego na instalacji, urządzeń, obiektów i infrastruktury związanej z technologią uzdatniania wody, dzięki którym możliwe jest dostarczanie Gliwicom wody pitnej najwyższej jakości.
Przedstawione zostały również parametry techniczne Stacji, oraz proces uzdatniania wody obejmujący:
- napowietrzanie wody w bezciśnieniowych wysokowydajnych aeratorach z wkładem rozdeszczająco separującym,
- filtrację I° na filtrach pionowych piętrowych ciśnieniowych odżelaźniających, - ozonowanie pośrednie,
- filtrację II° na filtrach pionowych piętrowych ciśnieniowych odmanganiających, - dezynfekcję promieniami UV,
- tłoczenie wody uzdatnionej do sieci za pomocą pompowni sieciowej,
- dodatkową dezynfekcję podchlorynem sodu wytwarzanym na miejscu z soli,
- instalację płukania filtrów wodą oraz powietrzem,
- instalację oczyszczania i zawracania wód popłucznych.
Podczas wizyty został zaprezentowany również system monitoringu i sterowania procesami technologicznymi uzdatnia wody oraz zaplecze techniczne.

Galeria zdjęć

Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.
Wizyta studyjna dziennikarzy SUW Gliwice_20.09.2017r.

w górę