Aktualności2017wrzesieńPWiK nagrodzone - Złote Godło Najwyższa Jakość QI 2017.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/438-pwik-nagrodzone-zlote-godlo-najwyzsza-jakosc-qi-2017.html

Aktualności

11 września 2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017.

Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii Services Złotym Godłem QI nagrodzona została Usługa "Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej II - etap".

Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem Spółki w doskonalenie procedur zarządzania jakością, a także realizowaniem skutecznej polityki jakości z uwzględnieniem jej roli we wszystkich aspektach działalności, a zwłaszcza w zakresie usługi, będącej przedmiotem zgłoszenia do Programu.

Najwyższa Jakość QI 2017, to największy Program projakościowy w Polsce. W tym roku odbywa się jego XI edycja, realizowana pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Tytuł i certyfikat Najwyższa Jakość Quality International potwierdzają wdrożenie wysokich standardów zarządzania Organizacją, a Godło QI stanowi wymierne wsparcie w budowaniu jej pozytywnego wizerunku.

w górę