Aktualności2017marzecŚwiatowe Dni Wody - 22 marca 2017r.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/401-swiatowe-dni-wody-22-marca-2017r.html

Aktualności

22 marca 2017

Święto obchodzone jest każdego roku pod innych hasłem. Tegoroczne dotyczyło gospodarki ściekowej. Celem było zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy stanem i jakością ekosystemów wodnych a powstającymi w wyniku działalności człowieka ściekami, które stanowią cenny zasób i należy je w efektywny sposób wykorzystywać.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach ze środków własnych i funduszy europejskich zrealizowało wielomilionowe inwestycje w zakresie modernizacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Pierwszy Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach” składał się z 13 kontraktów na roboty budowlane dla dzielnic miasta: Brzezinka, Żerniki, Łabędy, Sośnica, Ligota Zabrska, ul. Tarnogórska, ul. Kozielska, Stare Miasto, Czechowice. W jego ramach wykonano 112 km kanalizacji sanitarnej, 54 km kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzono renowację 8 km kanalizacji ogólnospławnej. W ramach inwestycji wykonano także 7 przepompowni ścieków. Wykonana kanalizacja sanitarna została włączona poprzez istniejący system do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, którą oddano do użytku w 2002 roku. Cel projektu, którym była rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego, dostosowanie gospodarki ściekowej Gliwic do standardów europejskich oraz poprawa stanu środowiska w dorzeczu rzeki Kłodnicy, został zakończony sukcesem. Nałożony przez pozwolenie wodno-prawne obowiązek, corocznego wykonywania analizy fizykochemicznej wód, wykazał znaczący wpływ oczyszczalni na poprawę jakości rzeki. Redukcja zanieczyszczeń wody rzeki Kłonicy poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni wynosi blisko 20% względem jakości wody powyżej wylotu ścieków z oczyszczalni. Działania w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej kontynuowane były w ramach drugiego etapu - „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap" - którego realizacja zakończyła się 31.12.2015 roku. Projekt obejmował 17 zadań m.in modernizację Stacji Uzdatniania Wody, budowę Stacji Zrzutu Osadów, modernizację 2,3 km wodociągu, budowę 2,1 km kanalizacji deszczowej i 74 km sieci kanalizacji sanitarnej w 3 ostatnich dzielnicach miasta, które do tej pory nie były skanalizowane – Bojków, Ostropa i Wójtowa Wieś. Zmodernizowano także Centralną Oczyszczalnię Ścieków, która została rozbudowana i unowocześniona o nowe obiekty technologiczne oraz hermetyzację obiektów już istniejących. Powstały m.in. czwarty reaktor biologiczny, osadnik wtórny, hale magazynowe osadów, dwie wydzielone komory fermentacyjne. Ostania ze zmian, obok innych rozwiązań, pozwoliła usunąć nieprzyjemny zapach powstający podczas oczyszczania ścieków. Hermetyzacja stała się kolejnym argumentem za odwiedzeniem mieszczącego się na terenie oczyszczalni Muzeum Techniki Sanitarnej. Jest to najmłodsza placówka muzealna w Gliwicach, ale eksponat udostępniane zwiedzającym, sięgają swoją historią przełomu XIX i XX wieku. Muzeum mieści się w odrestaurowanym, ponad stuletnim budynku starej pompowni ścieków i obok Radiostacji i Oddziału Odlewnictwa Artystycznego znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, prezentującym bogactwo dziedzictwa przemysłowego naszego regionu.

W Gliwicach Światowy Dzień Wody świętowano dodatkowo pod hasłem „Woda dla pokoleń”. Każdy z nas ma wpływ na środowisko naturalne i może przyczynić się do ochrony ekosystemów wodnych. Chcąc przybliżyć tak istotny temat, zaprosiliśmy dzieci gliwickich szkół i przedszkoli na warsztaty do kina Cinema City w Centrum Handlowym Forum. Dzieci otrzymały dużą dawkę przydatnej wiedzy i dobrą zabawę z bohaterem filmu „Co Wodzimierz wie o wodzie w Gliwicach”. 

 

w górę