Aktualności2017lutyKOMUNIKAT
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/395-komunikat.html

Aktualności

27 lutego 2017

W związku z doniesieniami w dniach 24-27.02.2017r. o skażeniu wody na terenie powiatu gliwickiego i sołectw Paniowy, Śmiłowice i Borowa Wieś Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, iż woda doprowadzana do w/w miejscowości nie pochodzi z sieci wodociągowych należących do Przedsiębiorstwa.

Jednocześnie informujemy, iż woda dostarczana mieszkańcom Gliwic jest zdatna do picia i spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

w górę