Aktualności2017lutyVIII Konferencja Naukowo-Techniczna.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/391-viii-konferencja-naukowo-techniczna.html

Aktualności

10 lutego 2017

Po raz ósmy odbędzie się VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN” w dniach 4-5 kwietnia 2017r.

Jednym z partnerów branżowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.
Zakres tematyczny konferencji dotyczy awarii na sieci, strat wody, zarządzania, eksploatacji i modernizacji sieci w formie pięciu paneli:

- Odporność infrastruktury komunalnej na zmiany klimatu. Doświadczenia europejskie.

- Kodeks urbanistyczno-budowlany – jak będzie wyglądał proces inwestycyjny w świetle nowych przepisów?

- Aktywne usuwanie ścieków. Doświadczenia PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

- Doświadczenia eksploatacyjne na sieciach o obiektach kanalizacyjnych w zakresie problemów odorowych.

- Kompleksowy monitoring systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w MWiK w Bydgoszczy.

Podczas konferencji prezentowane będą praktyczne zastosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań dla sieci wod-kan. Organizatorem wydarzenia jest firma BMP – wydawca magazynu „Kierunek Wod-Kan” i portalu kierunekwodkan.pl.

w górę