Aktualności2019październikNasza zielona energia wspiera środowisko.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/389-nasza-zielona-energia-wspiera-srodowisko.html

Aktualności

03 października 2019

W ramach modernizacji obiektu Stacji Uzdatniania Wody w 2014 roku wybudowano między innymi nowy budynek techniczny Stacji wraz z pompownią sieciową. Jest to obiekt murowany, wolnostojący, piętrowy, niepodpiwniczony z przylegającą halą filtrów. Budynek ogrzewany jest centralnie z własnej kotłowni wodnej pompowej, wyposażonej w pompę ciepła typu woda/woda. Do przygotowania ciepłej wody użytkowej (cwu) zabudowano w hali pompowni sieciowej pompę ciepła typu powietrze/cwu.

Budynek Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach.

Pompa ciepła - jak to działa?
Zasadę działa pompy ciepła można łatwo wytłumaczyć na przykładzie zwykłej lodówki, którą każdy posiada w domu. Lodówka chłodzi żywność, a ciepło pozyskane za pomocą sprężarki, parownika i skraplacza oddaje do żeber znajdujących się w jej tylnej części. W przypadku pompy ciepła zainstalowanej na SUW, energia pobierana jest z przepływającej przez nią wody uzdatnionej. Na pompę kierowane jest mniej niż 10% produkowanej wody, która po oddaniu ciepła wraca z powrotem do sieci, natomiast w pompie schładza się tylko nieznacznie (spadek temperatury nie przekracza 1 stopnia C), jednak z uwagi na dużą ilość tej wody, pozyskana energia pozwala na pokrycie potrzeb ogrzewania całego budynku. Na SUW zainstalowano zestaw trzech pomp ciepła typu WPF 66 o wydajności grzewczej 198 kW , moc elektryczna jednego zestawu wynosi 22 kW, łączna moc elektryczna 3 jednostek to 66 kW.

Zestaw grzewczy składa się z:
- wymiennika ciepła źródła dolnego zabudowanego w układzie odzysku ciepła z wody wodociągowej,
- wymiennika pośredniego (parownika ) w pompie ciepła, który odbiera ciepło parowania od wody i przekazuje do wymiennika (skraplacza ) ogrzewającego wodę instalacyjną (górne źródło ciepła ) o parametrach max 60 °C,
- zbiornika buforowego o pojemności 1500 dm3 – szt 2,
- pomp obiegowych ładujących zasobniki ciepła szt. 3 o mocy elektrycznej 0,7 kW,
- pomp obiegowych pompy ciepła (dolne źródło) szt. 3 o mocy elektrycznej 0,7 kW,
- pomp obiegowych instalacji c.o. szt. 3 o mocy elektrycznej 0,31 kW.

Temperatura wody do grzejników i nagrzewnic regulowana jest w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego. Ciepłą wodę użytkową przygotowuje się w powietrznej pompie ciepła typ WWK 300 z zasobnikiem o pojemności 300 dm3. Zastosowana pompa pobiera ciepło z otoczenia obniżając temperaturę o 1-3 °C w pomieszczeniu , co jest korzystne dla pomieszczenia pompowni, generującego duże zyski ciepła od pracujących pomp sieciowych dużej mocy. Dzięki zastosowaniu pomp ciepła obiekty Stacji Uzdatniania nie wymagają opalania gazem, węglem czy innym podobnym paliwem, całość potrzeb pokrywana jest z nowego ekologicznego rozwiązania.

W przypadku Centralnej Oczyszczalni Ścieków w procesie fermentacji osadów ściekowych powstaje biogaz. Jest on odzyskiwany, oczyszczany i przesyłany do odbiorników tj. kotłowni gazowej oraz do kogeneratorów prądu zlokalizowanych w stacji SGK, gdzie zostaje wykorzystany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Oczyszczalnia posiada:
- dwa kotły opalane biogazem; są one przystosowane także do zasilania olejem opałowym (do wykorzystania np. w okresie rozruchu komór fermentacyjnych, w sytuacjach awaryjnych oraz w sezonie grzewczym dla przypadku wyższych potrzeb cieplnych całej oczyszczalni niż możliwości pokrycia tego zapotrzebowania z biogazu),
- dwa zespoły prądotwórcze zasilane biogazem; wyposażone w układ odzysku ciepła z chłodzenia silników i spalin, z których jeden zamontowano w ramach modernizacji w 2013r. w miejscu starego agregatu (nowy agregat ma moc: 408 kVA - 360 kW, a stary: z 2002r. i modernizowany w 2013r. - 215 kVA - 186 kW),
- pompy obiegowe wody kotłowej i wody chłodzącej generatory,
- układ rezerwowego chłodzenia generatorów.

Kotły wykorzystywane są do produkcji energii cieplnej, która następnie kierowana jest głównie do celów podgrzania osadu ściekowego na wymienniki ciepła. Pozostała ilość wyprodukowanego ciepła spożytkowana jest do celów socjalnych obiektów oczyszczalni. Kogeneratory w stacji SGK wykorzystują pozostały biogaz do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Ewentualne nadwyżki biogazu (pojawiające się jedynie w okresie letnim lub możliwe są w sytuacjach awaryjnych) spalane są w pochodni. Od 2008r. Spółka posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. W 2018 r. w agregatach prądotwórczych Centralnej Oczyszczalni w Gliwicach (źródle odnawialnej zielonej energii tzw. OZE) wyprodukowano łącznie 1 693,50 MWh energii elektrycznej. Ilość ta poświadczona została świadectwami pochodzenia, a świadectwa (tj. prawa majątkowe z nich wynikające) zarejestrowano na Towarowej Giełdzie Energii.

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach.

w górę