Aktualności2016listopadZabezpieczanie instalacji na zimę.
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/375-zabezpieczanie-instalacji-na-zime.html

Aktualności

24 listopada 2016

W związku z okresem zimowym uprzejmie przypominamy właścicielom nieruchomości i administratorom budynków o konieczności zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedstawiamy Państwu kilka ważnych wskazówek, które pozwolą uniknąć strat materialnych powstałych w wyniku awarii zamarznięcia przyłącza wodociągowego w pomieszczeniach.

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0° C należy:
- zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
- ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu za pomocą izolacji typu: wełna mineralna, styropian, otulina z poliuretanu,
- podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny - temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzowym nie powinna być niższa niż +4°C.
- w przypadku posiadania systemów nawadniania zieleni, należy zwrócić uwagę na odwodnienie instalacji oraz zachowanie sprawności elementów typu zraszacze, złączki itp.

Niesprawność urządzeń może doprowadzić do niekontrolowanego wycieku wody, strat materialnych oraz znacznych kosztów za dostarczoną wodę.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wodomierza przez mróz i związanej z tym konieczności jego wymiany, należy skontaktować się ze służbami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 

Biuro Gospodarki Wodomierzowej, czynne od poniedziałku do piątu w godzinach od 7.00 do 15.00, tel. 32 338-71-70
Dyspozytor pogotowia wododno-kanalizacyjnego, czynne całą dobę. Numer alarmowy 994 lub tel. 32 338 71 50, 32 231 49 82.
Biuro Obsługi Klienta, czynne od poniedziałaku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w środy od 7.00 do 17.00, tel. 32 338 71 71.

w górę