Aktualności2016marzec22 marca 2016r. - Światowe Dni Wody
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/303-22-marca-2016r-swiatowe-dni-wody.html

Aktualności

22 marca 2016

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Szczytu Ziemi w 1992 roku w Rio de Janeiro w ramach Agendy 21. Jeden z rozdziałów Agendy poświęcony został problemom zasobów wody na świecie, jako najważniejszym spośród wszystkich zagadnień związanych ze środowiskiem. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest zwiększenie świadomości społecznej o znaczeniu wody oraz
potrzebie ochrony dla zrównoważonego rozwoju. W wielu krajach rosnąca liczba ludności oraz zwiększająca się skala działalności gospodarczej już spowodowała jej niedobory dla mieszkańców i przemysłu.

Każdego roku Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem, podkreślającym relację między człowiekiem a wodą. W tym roku tematem przewodnim jest „Woda i praca”- lepsza woda, lepsze miejsca pracy. Postawiona teza podkreśla zasadnicze znaczenie wody dla właściwych warunków pracy. W krajach słabo rozwiniętych podstawowe prawo ludzi do czystej wody w miejscu pracy nie jest przestrzegane, dlatego tematyka tegorocznych obchodów koncentruje się na tym, jak ilość i jakość wody może zmienić życie
i źródła utrzymania pracowników, a nawet przekształcać społeczeństwa i gospodarkę.

W Gliwicach Światowy Dzień Wody świętujemy dodatkowo pod hasłem „Woda to życie”. Chcemy zwrócić uwagę na istotę wody, jako źródła życia. W tym celu prowadzona jest kampania społeczna w ramach, której ogłoszony został konkurs filmowy dla młodzieży gliwickich szkół gimnazjalnych.

w górę