Aktualności2016marzecSystem do monitorowania czynności eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/298-system-do-monitorowania-czynnosci-eksploatacyjnych-na-sieci-kanalizacyjnej.html

Aktualności

15 marca 2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach opracowało system do monitorowania czynności eksploatacyjnych na sieci kanalizacyjnej, który jest autorskim programem zespołu pracowników różnych specjalności: informatyków, eksploatatorów sieci kanalizacyjnej, GiS-u oraz kontrolingu. Istotą działania systemu jest oprogramowanie, które ułatwia bieżącą eksploatację sieci kanalizacyjnej. Analiza historii rejestrowanych prac w systemie pozwala wychwycić najbardziej problemowe odcinki bądź punkty kanalizacji. W następstwie podejmowane są dalsze czynności niezbędne do prawidłowego działania sieci. System w szybki sposób umożliwia pozyskiwanie danych niezbędnych do analizy czasu pracy sprzętu, a także pracowników oraz ilości przeczyszczonej sieci i punktów, jak również kontroli realizacji harmonogramu. Opracowany system dzięki połączeniu danych mapowych z działającym systemem ERP przedsiębiorstwa, pozwala w przekrojowy sposób analizować dane, które są wizualizowane na mapie cyfrowej.
Wspólne działanie zespołu zostały docenione i szeroko komentowane przez środowiska naukowe podczas międzynarodowych konferencji „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”, które odbyły się w Warszawie.

w górę