Aktualności2015grudzieńTaryfy za wodę i ścieki na 2016 rok
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/283-taryfy-za-wode-i-scieki-na-2016-rok.html

Aktualności

15 grudnia 2015

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. poz. 139 z 2015 r.) przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec, na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Tabela obowiązujących cen:
1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe 4,35 4,70
2 Przemysł i pozostali odbiorcy 4,52 4,88

1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto
1 Wszyscy odbiorcy usług 6,21 6,71

Opłata za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych znajduje się na naszej stronie www.pwik.gliwice.pl

w górę