Aktualności2015listopadDziała kanalizacja w Ostropie i Bojkowie
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/274-dziala-kanalizacja-w-ostropie-i-bojkowie.html

Aktualności

03 listopada 2015


Szanowni Państwo,

Ostropa

Dobiegła końca inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostropa realizowana w ramach Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap”. Od 2 listopada 2015r. do sieci mogą podłączać się mieszkańcy obszarów objętych zakresem Zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Ostropa” oraz Zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Ostropa faza II”, tj. mieszkańcy ulic:

Daszyńskiego (od ulicy Ciupków do numerów 699 i 704), Architektów, Tokarskiej, Ciesielskiej (do szybu), Geodetów, Piekarskiej, Oficerskiej, Marynarskiej, Nauczycielskiej, Prawników, Lekarskiej, Ciupków, Rybackiej, Ekonomistów, Fizyków, Elektryków, Południowej, Zachodniej, Słonecznej, Wójtowskiej, Orkana, Św. Ludwika, Poligonowej, Ku Dołom, Witosa (budynki nr 5 i 7), Traktorzystów (budynek nr 3), Dolnej Wsi (budynki 123 i 127, 129, 131A)


Bojków

Od 9 kwietnia 2015r. do sieci mogą podłączać się także mieszkańcy obszarów objętych zakresem Zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Bojków”, a od 10 lipca 2015r. Zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Bojków faza II”, tj. mieszkańcy ulic:

Rolników, Warzywnej, Brata Alberta, Miodowej, Glebowej, Parkowej, Plonowej, Łanowej, Spacerowej, Dożynkowej, Żytniej, Żeńców, Snopowej, Siennej, Bojkowskiej (od ul. Spacerowej do ulicy Rolników i od ulicy Siennej do włączenia w ulicy Kopalnianej), Pistacjowej, Rzepakowej (budynki nr 51c, 61), Szparagowej, Łąkowej, Jeziornej (budynki 6, 102), Lnianej (budynki 31, 33, 35), Chmielnej, Koniczynowej (budynki 1, 3, 7, 9, 11), Knurowskiej, Jęczmiennej, Urodzajnej

 

Co zrobić, żeby się podłączyć do kanalizacji?

Krok 1 Wystąpić z wnioskiem do PWiK o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci.
Krok 2 PWiK wydaje wytyczne realizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Krok 3 Zlecić w PWiK nadzór nad wykonaniem przyłącza oraz odbiór techniczny wykonanego przyłącza.
Krok 4 Wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej pod nadzorem PWiK.
Krok 5 Podpisać protokół odbioru końcowego wykonanego przyłącza.
Krok 6 Zawrzeć z PWiK umowę na odbiór ścieków.
Krok 7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanego przyłącza. Dokumentację powykonawczą z pomiaru dostarczyć do siedziby PWiK w Gliwicach.

 

Szczegółowych informacji na temat podłączeń do sieci kanalizacyjnej udziela Jednostka Realizujaca Projekt pod numerami telefonów 32 338 71 92, 32 338 71 28 oraz Biuro Obsługi Klienta PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, tel. 32 338 71 71

Zapraszamy do kontaktu z PWiK Sp. z o.o. i podłączania się do sieci. Nowa kanalizacja to nie tylko komfort dla Gliwiczan, ale także ochrona środowiska naturalnego, w którym żyjemy. 

w górę