Aktualności2015majWypowiedź Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW w Warszawie
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/236-wypowiedz-zastepcy-prezesa-zarzadu-nfosigw-w-warszawie.html

Aktualności

13 maja 2015

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią Pana Krystiana Szczepańskiego, Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na temat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach i projektów unijnych prowadzonych przez Spółkę.

Wypowiedź została opublikowana w Dzienniku Gazecie Prawnej 27.04.2015r.

w górę