Aktualności2015majSpotkanie z mieszkańcami dzielnicy Bojków
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/235-spotkanie-z-mieszkancami-dzielnicy-bojkow.html

Aktualności

12 maja 2015

Szanowni Państwo, 

Pragniemy serdecznie podziękować mieszkańcom dzielnicy Bojków w Gliwicach za miłe przyjęcie na spotkaniu w Młodzieżowym Domu Kultury w dniu 11.05.2015r.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie związane z podłączeniami do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Liczymy na to, że wspólnymi siłami spełnimy wymogi Unii Europejskiej w zakresie osiągnięcia efektu ekologicznego dla Projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap", rozumianego jako ilość mieszkańców podłączonych do kanalizacji sanitarnej, w wymaganym terminie do końca bieżącego roku.

w górę