Aktualności2015kwiecieńPolska w Europie wczoraj i dziś
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/228-polska-w-europie-wczoraj-i-dzis.html

Aktualności

07 kwietnia 2015

Szanowni Państwo, 

Niezmiernie miło nam poinformować, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach i realizacja przez Spółkę projektów współfinansowanych przez Unię Europejską zostały wyróżnione przez zamieszczenie artykułu w jubileuszowym albumie Polska w Europie wczoraj i dziś, wydanym z okazji 10-lecia akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej.

w górę