Aktualności2015styczeńOstropa - faza II - Kontrakt podpisany
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/217-ostropa-faza-ii-kontrakt-podpisany.html

Aktualności

14 stycznia 2015
 
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż 14.01.2015r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach podpisany został Kontrakt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Ostropa - faza II”. Wykonawcą robót zostało Konsorcjum firm: ZISCO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Pawłowic, oraz ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych CO Franciszek Bandura z Pawłowic.
Wartość Kontraktu to 4 582 242,20 PLN brutto.
Zakładany termin realizacji to 30 czerwiec 2015r. 
 
 
Realizacja inwestycji okazała się możliwa dzięki uzyskanej 14.02.2014r. zgodzie Instytucji Wdrażającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap” o budowę Stacji Zrzutu Osadów, oraz budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Bojków i Ostropa w rejonach wyłączonych z dotychczas realizowanych projektów. W ramach przedmiotowego Zadania w Ostropie powstanie 3,6 km sieci kanalizacyjnej w ul. Daszyńskiego na odcinku na zachód od skrzyżowania z ul. Architektów, oraz w ul. Traktorzystów. 

 

w górę