Aktualności2014październikKonferencja prasowa SUW
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/194-konferencja-prasowa-suw.html

Aktualności

16 października 2014

Szanowni Państwo, 

16 października 2014 r. miała miejsce uroczystość zakończenia modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Łabędy, jednego z Zadań realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach w ramach Projektu dofnansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej pod nazwą "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap".

W uroczystościach wzięli udział między innymi Prezydent Miasta Gliwice, Pan Zygmunt Frankiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani Ewa Kamieńska, oraz Przedstawiciel Wykonawcy Robót, Członek Zarządu, Rafał Markiewicz.

 W ramach zadania wybudowany został nowy budynek wielofunkcyjny Stacji Uzdatniania Wody w Łabędach, w którym umieszczona została nowoczesna technologia oparta na ozonowaniu. Zastosowane rozwiązania, mające na celu uzdatnianie wody pochodzącej bezpośrednio z gliwickich ujęć podziemnych, pozwolą mieszkańcom Gliwic cieszyć się wodą najwyższej jakości przez wiele kolejnych pokoleń. Oparcie nowej technologii na dwóch mogących pracować niezależnie ciągach zapewnia stałe dostawy wody dla Miasta bez konieczności przestojów w uzdatnianiu nawet w przypadku wystąpienia awarii. Ponadto, nowy SUW jest obiektem w pełni zautomatyzowanym i bezobsługowym.  Zastosowane nowoczesne rozwiązania powodują, że proces uzdatniania wody jest sterowany automatycznie i dostosowywany na bieżąco do aktualnych potrzeb, a parametry wody są na bieżąco monitorowane. Konstrukcja nowego budynku umożliwia, jeśli zajdzie taka potrzeba, wymianę nawet największych elementów ciągu technologicznego, jakimi są 6 metrowe filtry pionowe. Żeby zapewnić bezproblemowy dojazd i odpowiednią manewrowość ciężkiego sprzętu, przebudowany został także układ dróg na Stacji. Ponadto, jako że woda jest dobrem najwyższej wagi, w celu ochrony obiektu, obiekt został wyposażony w system monitoringu złożonego z sieci kamer obejmujących cały teren stacji i umożliwiający błyskawiczną interwencję służb ochrony.

O zakończeniu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Łabędy można przeczytać także tu:

Aktualności Gliwice

Dzisiaj w Gliwicach

Nowiny Gliwickie

Miejski Serwis Informacyjny

Newsweek

oraz posłuchać poniżej wywiadu dla Radia CCM

Informacje na temat Kontraktu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Łabędy”:

1. Wykonawca robót:
Konsorcjum firm: Instal Kraków S.A., Introl 4 Tech Sp. z o.o., SEEN TECHNOLOGIE Sp.  z o.o.

2. Inżynier Kontraktu:
Konsorcjum firm: Grontmij Polska Sp. z o.o., Grontmij Nederland B.V.

Data podpisania Kontraktu: 27.04.2012r.
Data zakończenia Kontraktu: 28.02.2014r.
Wartość kontraktu: 22,9 mln PLN
Wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności: 8 mln PLN

Materiał filmowy o Projekcie "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap"

 

w górę