Aktualności2014wrzesieńPodpisano unijny Kontrakt Bojków - faza II
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/188-podpisano-unijny-kontrakt-bojkow-faza-ii.html

Aktualności

24 września 2014
 
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż 24.09.2014r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach podpisany został Kontrakt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Bojkw - faza II”. Wykonawcą robót została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. Całkowita wartość Kontraktu wynosi 7 326 449,40 PLN brutto.
 
Realizacja inwestycji okazała się możliwa dzięki uzyskanej 14.02.2014r. zgodzie Instytucji Wdrażającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap” o budowę Stacji Zrzutu Osadów, oraz budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Bojków i Ostropa w rejonach wyłączonych z dotychczas realizowanych projektów. W ramach inwestycji w Bojkowie powstanie 7,5 km sieci kanalizacyjnej w nastepujących ulicach:
  • ul. Rolników (na zachód od skrzyżowania z ul. Warzywną),
  • ul. Brata Alberta (część ulicy wyłączona z realizacji w ramach 1 części inwestycji),
  • ul. Miodowa (część ulicy wyłączona z realizacji w ramach 1 części inwestycji),
  • ul. Koniczynowa (od ul. Knurowskiej do ul. Jęczmiennej),
  • ul. Urodzajna,
  • ul. Chmielna,
  • ul. Łąkowa,
  • ul. Knurowska

Podpisanie Kontraktu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach - II etap - Bojków - faza II", Pani Zdzisława Mrukwa, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych MPRD Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, Pan Henryk Błażusiak, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
 

 

w górę