Aktualności2014siepieńPodpisano nowy kontrakt unijny
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/174-podpisano-nowy-kontrakt-unijny.html

Aktualności

01 sierpnia 2014
 
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż 31.07.2014r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach podpisany został Kontrakt „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap – Stacja Zrzutu Osadów”. Wykonawcą robót została firma MIKO-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych. Całkowita wartość Kontraktu wynosi 3 699 792,51 PLN netto.
 
Realizacja inwestycji okazała się możliwa dzięki uzyskanej 14.02.2014r. zgodzie Instytucji Wdrażającej – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap” o budowę Stacji Zrzutu Osadów i przyznanym dodatkowym 53 mln złotych dofinansowania w ramach Projektu.
 
Zadaniem Stacji Zrzutu Osadów będzie zorganizowany i kontrolowany zrzut osadów z separacją zanieczyszczeń stałych i mineralnych. Stacja zrzutu osadów z czyszczenia kanalizacji ma zapewnić możliwość zorganizowanego i kontrolowanego przyjmowania specjalistycznych samochodów typu WUKO, przywożących na teren Centralnej Oczyszczalni Ścieków zanieczyszczenia pochodzące z czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 
Planowana inwestycja zawiera się w granicach istniejącego terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Edisona 16 w Gliwicach.
 
w górę