Aktualności2014kwiecieńwOda do radości, czyli 10 lat PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach w Unii Europejskiej
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/144-woda-do-radosci-czyli-10-lat-pwik-sp-z-oo-w-gliwicach-w-unii-europejskiej.html

Aktualności

30 kwietnia 2014

Od chwili powstania, nasza Spółka wyznaczyła sobie cel: ekologia. Jednak nie jest możliwe, by realizować wielomilionowe inwestycje bez odpowiedniego wsparcia. I właśnie w tym zakresie w sukurs pospieszyły nam fundusze unijne. Do dnia dzisiejszego na projekty związane z rozwojem gospodarki wodno-ściekowej pozyskaliśmy już ponad 200 milionów złotych z Unii Europejskiej!  To pokazuje, że bilans naszego członkostwa w UE jest jednoznacznie pozytywny.

Z okazji 10-lecia akcesji Polski do Unii Europejskiej,  PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach przygotowała szereg atrakcji edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i dorosłych.

W każdy majowy piątek (zaczynając od 9 maja) o godz. 18:30 z prawdziwą przyjemnością spotkamy się z Państwem na gliwickim Rynku podczas wieczorków muzyczno-teatralnych. W dniach 9 i 16 maja zagra dla nas kwartet smyczkowy Altra Volta, natomiast 23 i 30 maja wystąpi Teatr scena C ze spektaklem „Muzikanty”.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszych zmodernizowanych dzięki środkom unijnym obiektów – Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody. W dniach 7, 8 i 9 maja zorganizowaliśmy dla Państwa Dni Otwarte. Mieszkańcy Gliwic i okolic mogą zgłaszać  chęć udziału w wycieczkach drogą elektroniczną na adres dniotwarte@pwik.gliwice.pl lub osobiście w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. Podczas wycieczek odwiedzający będą mieli niepowtarzalną okazję na własne oczy przekonać się, jak funkcjonują jedne z najważniejszych obiektów komunalnych w mieście Gliwice, na które na co dzień nie mają wstępu.

Od 13 maja, jeśli tylko aura pozwoli, postaramy się również być obecni na Rynku we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 13.30 do 15.00. Będziemy dzielić się z Państwem zarówno informacjami na temat funduszy unijnych, jak i pamiątkowymi upominkami.

W maju i czerwcu przeprowadzimy także wśród gliwickich przedszkoli ekologiczną akcję informacyjną. W czasie tych spotkań, dzieci dowiedzą się „Co Wodzimierz wie o wodzie w Gliwicach” i same opowiedzą czym dla nich jest woda.

Już teraz na płycie Rynku oraz na Placu Mickiewicza w Gliwicach stanęła ekspozycja obrazująca działania inwestycyjne Spółki dofinansowane z Unii Europejskiej, z takich programów jak: Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej (ISPA), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Międzynarodowy Program Badawczy PREPARED (7PR).

Hymnu Unii Europejskiej "Oda do radości" możecie Państwo posłuchać tutaj lub - w zaskakujących aranżacjach - na gliwickim Rynku w każdy majowy piątek.

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach – działa lokalnie, myśli globalnie, współpracuje unijnie

w górę