Aktualności2014kwiecieńOkolicznościowa wystawa obrazująca projekty unijne gliwickich Wodociągów
http://pwik.gliwice.pl//aktualnosci/143-okolicznosciowa-wystawa-obrazujaca-projekty-unijne-gliwickich-wodociagow.html

Aktualności

28 kwietnia 2014

Z okazji upamiętnienia 10 rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na płycie Rynku oraz na Placu Mickiewicza w Gliwicach stanęła ekspozycja obrazująca działania inwestycyjne Spółki dofinansowane z Unii Europejskiej, z takich programów jak: Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej (ISPA), Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Międzynarodowy Program Badawczy PREPARED (7PR).

w górę